Osnivanje kompanije LIMPLEX trgovina proizvoda od lima na veliko.