Grifovano pletivo

Grifovano pletivo se izrađuje od svetlo vučene (hladno vučene) žice različitih prečnika. Obezbeđuje veliku čvrstinu, te se ova vrsta žice koristi na mestima gde postoji mogućnost većeg fizičkog opterećenja.

Koristi se za razne vrste platformi, zaštitnih pregrada, izrade kaveza, ograda, kapija i sličnih stvari. Varenjem tabli grifovanog pletiva u ramove obezbeđuje se se pojačana čvrstoća i obezbeđuje veća ukrućenost pletiva. Mogućnost izrade grifovanog pletiva po unapred pripremljenim dimenzijama kupca smanjuje troškove otpada i ulaganje svodi na minimum.

Dimenzije:

  • 20x20x2.5
  • 35x35x3.1
  • 50x50x3.8
grifovano-pletivo
Grifovano pletivo
Grifovano pletivo
https://blhgroup.biz/wp-content/uploads/2021/01/grifovano-pletivo-003.png