Ravni limovi

Mogu biti čelični, pocinkovani nebojeni, pocinkovani, plastificirani, aluminijumski, u boji sa lak zaštitom. Koriste se za izradu građevinske limarije (oluci, okapnice, slemenjaci … razna opšivanja). Isporučuju se u rolnama i tablama u raznim paletama boja.

Svi limovi koje koristimo i nudimo poseduju odgovarajuće certifikate o kvalitetu i ateste o sigurnosti i trajnosti materijala.