Limene opšivke

Limene opšivke se izrađuju i montiraju po zadatim dimenzijama. One su veoma bitan faktor u građevinskoj limariji. Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata.

Postoje mnoge vrste limenih opšavki koji  zajedno s krovnim pokrivačem su potrebni da bi adekvatno zaštitili objekat.
Iksne ili veter lajsne služe za zaštitu bočnih rogova krova, uvale koristimo  za spajanje dva krovova pod nekim uglom,  Okapnica se naviše koristi kod ravnih betonskih podloga, terasama i balkonima.  Sleme izrađujemo kao završni lim na vrhu krova kod raznih krovnih pokrivača.  Završni limovi nam služe za spoj i završetak na raznim krovovima. Proizvode se u bojama i vrstama koje prate kompletnu građevinsku limariju. Izrađujemo ih prema narudžbi u potrebnoj širini, tehničkim zahtevima i dužini lima.

Limene opšivke
Limene opšivke
Limene opšivke