Građevinski i industrijski kontejneri

Proizvodnja svih vrsta građevinskih i industrijski kontejnera prema Vašim idejnim projektima i tehničkim zahtevima

Građevinski i industrijski kontejneri pronalaze svoju primenu u građevinarstvu kao dobro rešenje za privremeni smeštaj radnika na gradilištu . Namene za koje se koriste su raznolike (stambeni, kancelarijski, sanitarni, skladišni…). Pojedinačni elementi kontejnera kao što su izolacija, vrsta stolarije, tip panela, spoljašnji izgled, fasada  mogu se izraditi po želji kupca. Mogućnosti su neograničene!

1. Građevinski kontejneri.
2. Kontejner Portirnica.
3. Magacinski kontejneri.
4. Građevinski kontejner na prikolici.
5. Sanitarni kontejneri.
6. Kiosci
7. Telekomunikacioni kontejneri
8. Kontejneri za specijalne namene
9. Stambeni kontejneri
10.Garažni kontejneri
11.Modularni(više entažni kontejneri)