Fasadni limovi T2

Fasadni limovi T2

Trapezno profilisani lim ogromne pokrivne moći primenu nalazi u fasadnim i plafonskim oblaganjima. Izrađuje se od pocinkovanog i plastificiranog lima. Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi

Na proizvod se može postaviti antikondenz filc

Na proizvod se može postaviti antikondenz filc

Proizvod se može perforirati

Proizvod se može perforirati

Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

FASADNO PROFILISANJE

Karakteristike proizvoda

Fasadni limovi T2

Pokrivna moć 1200mm
Debljina materijala 0,4 – 0,6 mm
Dužina Neograničena
Primena Fasadni lim
Težina po m2 4,920 kg

Vremenski uslovi

Paleta boja

Slični proizvodi

Podelite putem socijalnih mreža...