Antikondenz filc

Antikondez filc – Filc je samolepljivi materijal izrađen od velikog broja vlakana koja su međusobno isprepletana. Prilikom izrade trapeznog lima TR40 STRONG+, TR18+, TR12 NORMAL, CREP PLOČA MEDITERAN i CREP PLOČA RUSTIK, postoji mogućnost lepljenja filca na lim koji reguliše vlagu u prostoru koja može nastati zbog kondezacije na hladnom limu. Jednostavno se nanosi, absorbuje zvuk, dobar je izolator toplote.

U slučaju kada je napolju temperatura niža nego temperatura zatvorenog prostora, tada su i limene crep ploce ili trapezno profilisani limovi manje temperature nego temperatura prostora

Prilikom dodira toplog vazduha a iz prostora sa limom vazduh se hladi zbog čega dolazi do pojave kondenzacije.Ako je količina kondenzacije velika dolazi do stvaranja kapljica koje padaju sa lima.

Šteta koje nastaju prilikom kapanja su višestruke:

1. Smanjena je izolacija: zvučna i antikondenz

2. Na samom limovima može nastati oštećenje u vidu rdje, korozije ili truljenja

3. Može nastati oštećenje na proizvodima koji su uskladišteni

4. Otežani su radni uslovi u prostoriji

Rešenje je u antikondenz filcu!

Antikondez filc

U toku profilisanja limova nanosi se samolepljiv antikondez filc radi sprečavanja pojave kapanja I kondenzacije . U zavisnosti od nagiba krovne konstrukcije i težine samog filca, može se apsorbovati I do 900 grama vode po 1 metru kvadratnom. Podizanjem spoljne temperature dolazi do obrnutog procesa kondenzacije. Da bi antikondez filc imao pravilnu funkciju potrebno je da se obezbedi prirodna ventilacija krova kako bi došlo do sušenja filca tokom dana. Ukoliko prirodne ventilacije nema vlaga ostaje u filcu i pojaviće se kapljice. Profilisani limovi sa antikondez filcom idealni su za pokrivanje objekata koji se nalaze na područjima gde su temperaturne promene velike. .