Plafonski limovi T12/100

Plafonski limovi T12/100

Kada za objekat nije potrebna velika nosivost, ovaj profilisani lim sa pristojnom krutošću profila, ima višestruku namenu za fasadna i bočna oblaganja. Postoji mogućnost lučnog savijanja. Izrađuje se od pocinkovanog i plastificiranog lima. Kao i druge rolovane limove, i ovaj profil odlikuje laka i brza montaža, dugotrajnost, kao i veliki broj boja u kome se može izraditi. Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

Na proizvod se može postaviti antikondenz filc

Na proizvod se može postaviti antikondenz filc

Proizvod se može perforirati

Proizvod se može perforirati

Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

PLAFONSKO PROFILISANJE

Karakteristike proizvoda

Plafonski limovi T12/100

Pokrivna moć 1100mm
Debljina materijala 0,4 – 0,6 mm
Dužina Neograničena
Primena Plafonski lim
Težina po m2 4,920 kg

Vremenski uslovi

Paleta boja

Slični proizvodi

Podelite putem socijalnih mreža...