Nabavljena mašina za proizvodnju beskonačnog horizontalnog oluka.