CNC plazma sečenje

Primena CNC Plazma sečenja je jedan od najčešćih procesa za precizno sečenje metala termalnim postupcima (topljenjem)-

Plazma se najčešće koristi za sečenje čelika, aluminijuma i prohroma, iako se praktično svi tipovi legura i metala mogu seći ovim postupkom.

  • Debljine limova od 0,5 do 25mm, dimenzije 2000x3000mm.
CNC plazma sečenje