CNC gasno sečenje

CNC gasno sečenje dobija toplotnu energiju iz gasa kiseonika i gorivog gasa.
CNC gasno sečenje je jedan od najstarijih postupaka u upotrebi za rezanje konstrukcijskih čelika i lima debljina od 4 do 100 mm.
Daje veoma dobre rezultate kada je potrebno izrezati veće debljine metala.

  • Debljine lima od 4mm do 100mm, dimenzije 2000x3000mm.
CNC-gasno-secenje
CNC-gasno-secenje
CNC-gasno-secenje
CNC-gasno-secenje