Šavne cevi

Isporučuju se prema standard SRPS EN 10219-1 čelične cevi sa šavom, hladno oblikovane, okruglog, kvadratnog i pravugaonog preseka za konstrukcije, oblik i mere u standardu SRPS EN 10219-1 čelične cevi sa šavom, oblik i mere

Kvadratne cevi
Okrugle cevi
Pravougaone cevi