Kvadratni čelik

Toplovaljani kvadratni čelik – Firkant nalazi široku primenu za izradu različitih delova u mašinogradnji kao i za široku individualnu potrošnju. Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu EN 10025. Dužina čelika je 6000 mm.