Kako su godine prolazile grupacija je rasla i osnovana je nova kompanijea Hardgradnje.