Danica i Branko Drmanić osnivaju BRAND d.o.o. koji se bavio trgovinom građevinskog materijala.